Teleservice Privacy Statement

Teleservice Nederland BV, gevestigd aan ‘s Gravenweg 320, 2905 LB Capelle a/d IJssel, ook te noemen Teleservice, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.teleservice.nl

088 – 833 00 00

Mevr. Schippers is de Privacy Officer van Teleservice. Zij is te bereiken via of telefonisch via 088 - 833 00 00.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Teleservice verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons (heeft) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, voor zover dat voor onze dienstverlening ten behoeve van u noodzakelijk is, verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • IP-adres(sen)
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze websites
 • Internetbrowser en apparaat type
 • IBAN
 • CDR’s (telefonie verkeersgegevens)

Teleservice biedt de meest complete telefonie- en internetoplossingen, zowel vast als mobiel, door aanleg van uw gehele communicatienetwerk en meer. Hierdoor stelt Teleservice haar klanten en de medewerkers van haar klanten in staat uniform en grootschalig te communiceren. Teleservice heeft geen inzicht in de gegevens die door haar klanten over de gekozen platformen worden verwerkt, uitgezonderd en voor zover van toepassing de CDR’s (telefonie verkeersgegevens).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar of het verzamelen van bijzondere persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Teleservice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en/of aanbiedingen
 • Met u te communiceren via telefoon, e-mailen of ander medium indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u te kunnen leveren

Teleservice verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig zijn om te kunnen voldoen aan de eisen van de belastingwetgeving.

Geautomatiseerde besluitvorming
Teleservice neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit betreft bijvoorbeeld besluiten welke worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daaraan menselijk handelen door bijvoorbeeld een of meer medewerkers van Teleservice verbonden zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Teleservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personeelsgegevens tot maximaal 7 jaar na uitdiensttreding
 • Bedrijf gerelateerde gegevens (inclusief contactpersonen) tot maximaal 10 jaar na het beëindigen van de dienstverlening
 • E-mailadressen welke door u zijn verstrekt voor marketing doeleinden tot maximaal het moment van uitschrijven

Delen van persoonsgegevens met derden
Teleservice verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven en organisaties die in het kader van onze dienstverlening uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Hiermee borgen wij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Overeenkomstig Wet- en regelgeving blijft Teleservice verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Teleservice gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies alleen voor zover deze geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een van onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak.
De cookies zorgen ervoor dat de websites naar behoren kunnen werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze websites optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics
Teleservice kan eventueel gebruik maken van Google Analytics om te analyseren hoe onze relaties onze websites gebruiken. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt met inbegrip van uw IP-adres overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Zie: het privacybeleid van Google voor meer informatie, of het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Overeenkomstig Wet- en Regelgeving heeft u het recht om uw persoonsgegevens zoals wij deze verwerken in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Teleservice. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een door u aan te wijzen te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoons- gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .
Nadat we uw verzoek hebben ontvangen zullen wij zo snel als mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Het kan zijn dat wij u vragen om ons een kopie van uw identiteitsbewijs te sturen om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan.
Telefonische verzoeken hiertoe kunnen wij met het oog op zorgvuldigheid niet behandelen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Teleservice neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. U kunt hierbij o.a. denken aan het toepassen van SSL-verbindingen, VPN-tunnels, VM oplossingen, etc. Daarnaast hanteert Teleservice een beleid dat in lijn is met de ISO9001 en ISO27001.
Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Privacy Officer of via .

Sollicitaties bij Teleservice
Wanneer u solliciteert in het kader van een van onze vacatures borgen we dat uw gegevens niet zullen worden gebruikt voor processen waarvan u geen weet heeft. Daarom informeren we u graag hoe we met uw gegevens omgaan.

Om uw sollicitatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen we graag inzage hebben in de volgende gegevens:

 • Contactgegevens (naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres etc.)
 • Beschikbaarheid
 • Uitgebreide CV (met o.a. opleiding en relevante werkervaring)

Verder geeft u ons door het insturen van uw sollicitatie toestemming om een online screening uit te voeren als onderdeel van de sollicitatieprocedure (zoals LinkedIn etc.).

We geven uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Alleen derden met wie wij eventueel een overeenkomst zullen sluiten voor werving en selectie kunnen wij eventueel toegang verlenen tot uw gegevens. We zorgen ervoor dat deze derden zorgvuldig met uw informatie omgaan en zich houden aan alle regels. Daartoe zullen wij in eventueel voorkomende gevallen ook met deze organisaties vooraf een verwerkersovereenkomst afsluiten.

Wanneer wij niet meteen gebruik zullen maken van uw sollicitatie maar u in beginsel wel voor een functie bij Teleservice in aanmerking kunt komen, willen we uw gegevens graag bewaren. Dat doen we dan maximaal 1 jaar na afloop van de sollicitatieprocedure zodat we in die periode wellicht een beroep op u kunnen doen.
Indien u dat niet wenst laat u dat dan even weten. In dat geval zullen wij uw gegevens op eerste verzoek vernietigen.

Heeft vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens tijdens een sollicitatie? Stuur dan gerust een e-mail naar en wij zullen meteen persoonlijk contact met u opnemen.

Laatste update van deze verklaring: 18-05-2018.