De Hypotheekexpert

Een aantal jaren geleden dachten we er verstandig aan te doen door over te stappen op VoIP. Helaas bleek dat het bedrijf dat alles voor ons zou regelen er weinig van te snappen. Het resultaat was dat we maandenlang 'gesukkeld' hebben met onze telefonie. We waren zelfs vaak volledig onbereikbaar, wat zeker in onze branche niet mag gebeuren, het heeft ons veel geld en ergernis gekost. Uiteindelijk besloten we om alles maar terug te draaien en de (dure) vaste telefonie van KPN terug te laten activeren. Gelukkig hadden we de oude telefoons nog bewaard.

Een tijd later kwam ik via via in contact met Teleservice. Ik vertelde onze negatieve ervaringen en gaf aan dat we erg huiverig waren om weer over te stappen naar VoIP. Fred Cassa stelde voor om de binnenkomende lijnen zo te laten en alleen uitgaand met VoIP te bellen om toch al kosten te kunnen besparen. Toen na een tijdje bleek dat de verbindingen erg stabiel waren en eigenlijk nooit uitvielen zijn we ook de inkomende lijnen gaan overzetten op VoIP. We hadden er nu weer wel alle vertrouwen in.

Onlangs zijn we verhuisd naar een andere, veel grotere locatie. Ter plaatse werd besproken welke technische mogelijkheden er voor ons bedrijf geschikt zouden zijn en kregen we goed advies over alle mee te verhuizen en aan te schaffen apparatuur. Dit werd na zo'n gesprek ook steeds tot in detail aan ons bevestigd, zodat we alles in alle rust konden nalezen. De oplevering gebeurde zoals we dat inmiddels van Teleservice gewend zijn: precies zoals het was besproken, perfect op tijd en in 1x goed.

We zijn blij met dit deskundig bedrijf dat nu al weer jaren onze telefonie regelt. Een hele zorg minder, zodat wij ons gewoon bezig kunnen houden met zaken waar wij verstand van hebben: verzekeringen en hypotheken.

Referenties Teleservice